Beste zenbait esparrutan egindako ikerketak

- Amiano, Imanol (2016). Komikia hitanoaren i(ra)kaskuntzarako baliabide: Azpeitiko hitanoa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. Master Amaierako Lana, EHU. Hemen lan osoa

- Aurrekoetxea, Gotzon (1994). Hitanoa ahozko hizkuntzan (Euskal Herriko Hizkuntza Atlasaren arabera). Euskera, XXXIX (3), 995-1007. Hemen lan osoa

- Bertsozale Elkartea, (2014ko urtarrilaren 20a). 1986-2013 arteko Bertsolari Txapelketa Nagusien analisi estatistikoa. Bertsozale.eus.

Albistea hemen

- Imaz, Alaitz (2018). Hitanoaren erabilera Seguran: Proposamen didaktikoa. Hizkuntza Plangintza Graduondokoa. Hemen lan osoa