top of page

Hitanoa Azpeitian:

erabilera, egoera eta biziberritzeko esku-hartze proposamena

​​Ikerketa hau Azpeitiko hitanoari buruzkoa da. Azpeitia da hitanoa oraindik naturaltasunez erabiltzen den toki gutxietako bat eta, hori aprobetxatuz, gai honen gaineko azterketa sakon bat egin nahi dugu.

Ikerketa egituratu eta aurrera eramateko hiru ikerketa-galdera mahaigaineratu ditugu:

  1. Zein neurritan eta egoeratan erabiltzen da hitanoa azpeitian?

  2. Zein dira bereziki emakumezkoei hitz egiteko erabiltzen den hitanoaren (nokaren) erabilera baxuaren atzean egon daitezkeen arrazoiak?

  3. Zerbait egin al daiteke hitanoa biziberritzeko?

 

​​​​​Hitanoaren gainean egin izan diren eta egiten ari diren egitasmoak kontuan hartuta, ikerketa honek marko zabalagoko batetatik heldu nahi dio gaiari. Ikerketa-galderei erantzun asmoz, ikerketaren lehenengo fasean hitanoaren erabilera neurtu nahi da modu kuantitatiboan (galde-sorten bidez); bigarren fasean gaur egun hitanoaren egoera den bezalakoa izateko atzetik zein arrazoi egon izan diren aztertu nahi da modu kualitatiboan (kasu-azterketen, elkarrizketen eta talde-eztabaiden bidez); eta hirugarren fasean hitanoa biziberritzeko prozesu parte-hartzaile bat abian jarri nahi da (ekintza-ikerketa metodologia erabiliz).

 

Datuak bildu eta prozesatu ondoren, hemen eskegiko ditugu, ikusi nahi lituzkeenaren eskura.

Horrez gain, emaitza horiek aurkeztuko ditugu hitanoari buruz antolatu dugun EHUko Uda Ikastaroan.

- 18 urtetik gorako Azpeitiko herritarrak

- Hitanoa erabiltzen dutenak eta EZ dutenak

- Gazteak, helduak eta zaharrak

Galde-sorta paperezko formatuan betetzeko bi aukera:

  1. "Egaña" gozotegian eskatu, bete eta bertan entregatu.

  2. Dokumentua inprimatu, bete eta "Egaña" gozotegian entregatu.

GAZTEEN GALDE-SORTA

DBH-2, DBH-4 eta Batxilergoko ikasleek betetzeko (ikastetxeetan).

GAZTEEN GALDE-SORTA

DBH-2, DBH-4 eta Batxilergoko ikasleek betetzeko (ikastetxeetan).

LH-4 eta LH-6ko ikasleek betetzeko (ikastetxeetan).

Azpeitia-HIKA_gonbidapena.jpg

DRAGOI BOLA, EUSKARA eta HITANOA

5966

erantzun jaso ditugu.

Zuek guztionak. Zuei esker. Mila mila esker!!

DRAGOI BOLA, EUSKARA eta HITANOA

Dragoi Bolak gure hizkuntza-ohituretan (euskaraz eta hika) eraginik izan al zuen ikusteko ikerketa txiki bat egiten ari gara.

7 galdera hauei erantzun eta inguruan zabaltzen lagunduko?

8000-etzitekek-zebilek_KOMIKIA.jpg

Egileak: Aitor Elizaran Aguilar eta Julen

ZUKA/HIKA BIHURTZAILEA

zuka-hika_bihurtzailea_GARA.png

- Bereziartua, Garbiñe eta Muguruza, Beñat (2020). Euskal hizkun natiboak, ez-natiboak eta hitanoa. In E. Santazilia, D. Krajewska, E. Zuloaga & B. Ariztimuño (Arg.), Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari (127-140 or.). Nafarroako Gobernua. Hemen kapitulua

- Bereziartua, Garbiñe eta Muguruza, Beñat (2021). Basque informal talk increasingly restricted to men: The role of gender in the form of address hika. Journal of Language and Linguistic Studies, 17(1), 360-376. Doi: 10.52462/jlls.22.  Hemen artikulua

- Bereziartua, Garbiñe eta Muguruza, Beñat (2021). Hizkuntza-tratamenduak Dragoi Bolan: hierarkia, gaiztotasuna eta etsaitasuna. Fontes Linguae Vasconum, 132, 319-348. https://doi.org/10.35462/flv132.3Hemen artikulua

- Bereziartua, Garbiñe eta Muguruza, Beñat (2021). Hitano-erabiltzaile profil berriak sare sozialetan eta tartekako tratamendu-aldaketa adierazkorra. Kasu baten azterketa. Euskera, 66, 73-111. Hemen artikulua

​- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe  (2018). Hitanoari begira soziolinguistikatik: erabilera eta funtzioak. In L.M. Naya, M.A. Chateaureynaud eta P. Dávila (Arg.), Hizkuntzak, Ondarea eta Identitateak. Hezkuntza ikuspegia (65-76 or.). Madril: Delta. Hemen artikulua

 

-  Muguruza, Beñat (2019). Hementxe gauden, hementxe gaudek. Bertsolaritza eta hitanoaren inguruko ikerketa. Bertsolari, 113, 158-179. Hemen artikulua

- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe  (2020). Transmisioaren eragina hitanoaren osasunean: Azpeitiko hiru belaunaldiren azterketa. In I. Camino, X. Artiagoitia, I. Epelde eta K. Ulibarri (Arg.), Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre (545-564 or.). Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua. Hemen artikulua

- Muguruza, Beñat, Bereziartua, Garbiñe eta Etxeberria, Juanito (2020). "Ez da mattetzen erakutsi". Azpeitia, hitanoa eta generoen arteko arrakala. Uztaro, 115, 117-143. Hemen artikulua

- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe (2021). Dragon Ball on the Basque public TV: influence on viewers' language attitudes and practices. Journal of Multilingual and Multicultural Development. doi: https://doi.org/10.1080/01434632.2021.1946547. Hemen artikulua (artikulu osoa irakurri nahi duena jar dadila gurekin harremanetan eta emango diogu artikulu osoa irakurri ahal izateko esteka).

- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe (2022). Gazteak Azpeitian, zuka ala hika? Praktika horiekin lotura daukaten aldagaien azterketa. In B. Muguruza eta I. Epelde (arg.), Gazte eleaniztunak, mintzalari eta mintzagai (57-76 or.). UPV/EHUko argitalpen zerbitzua. Hemen kapitulua

- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe (2022). Hitanoa euskal hiztunen komunitate garaikidean: molde zaharretatik ertz berrietara. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 122-123, 137-166. Hemen artikulua

bottom of page