top of page

EHUko UDA IKASTAROA

2018ko irailak 11-12

Hitanoa eta generoa: aberastasuna ala sexismoa?

EHUko Uda Ikastaroa antolatu dugu, hitanoak pizten duen gai arantzatsuenetako baten gainean. Jakina da hitanoko aditz-forma askok genero-marka dutela, bi taldetan bereizita: bata emakumezkoentzat (noka), bestea gizonezkoentzat (toka). 

Belarria jarri hutsarekin aditu daitekeen arren, azkenaldian jasotako emaitzek erakutsi digute gizonezkoek gehiago egiten dutela hika, eta tokako formak ohikoagoak direla. Galdera asko sorrarazten dituzte datuok:

  • Nola neurtu dezakegu nork zenbat egiten duen hika?

  • Zergatik egiten dute gehiago gizonezkoek, eta zergatik egiten zaie gehiago gizonezkoei?

  • Inguruko erdaretan genero-marka oro saihesteko joera hedatzen ari den honetan, zer leku du hitanoak?

  • Gaur egun aldarrikatzen dugun genero-aniztasuna nola kabitzen da bi generotara mugatutako hizkeran?

Auzi horien guztiek zure interesa pizten badute, oso litekeena da gure ikastaroa interesatzea.

bottom of page