top of page

Gure ikerketak

2022

- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe (2022). Gazteak Azpeitian, zuka ala hika? Praktika horiekin lotura daukaten aldagaien azterketa. In B. Muguruza eta I. Epelde (arg.), Gazte eleaniztunak, mintzalari eta mintzagai (57-76 or.). UPV/EHUko argitalpen zerbitzua. Hemen kapitulua

- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe (2022). Hitanoa euskal hiztunen komunitate garaikidean: molde zaharretatik ertz berrietara. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 122-123, 137-166. Hemen artikulua

2021

- Bereziartua, Garbiñe eta Muguruza, Beñat (2021). Basque informal talk increasingly restricted to men: The role of gender in the form of address hika. Journal of Language and Linguistic Studies, 17(1), 360-376. Doi: 10.52462/jlls.22.  Hemen artikulua

- Bereziartua, Garbiñe eta Muguruza, Beñat (2021). Hizkuntza-tratamenduak Dragoi Bolan: hierarkia, gaiztotasuna eta etsaitasuna. Fontes Linguae Vasconum, 132, 319-348. https://doi.org/10.35462/flv132.3Hemen artikulua

- Bereziartua, Garbiñe eta Muguruza, Beñat (2021). Hitano-erabiltzaile profil berriak sare sozialetan eta tartekako tratamendu-aldaketa adierazkorra. Kasu baten azterketa. Euskera, 66, 73-111. Hemen artikulua

- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe (2021). Dragon Ball on the Basque public TV: influence on viewers' language attitudes and practices. Journal of Multilingual and Multicultural Development. doi: https://doi.org/10.1080/01434632.2021.1946547. Hemen artikulua (artikulu osoa irakurri nahi duena jar dadila gurekin harremanetan eta emango diogu artikulu osoa irakurri ahal izateko esteka).

2020

- Bereziartua, Garbiñe eta Muguruza, Beñat (2020). Euskal hizkun natiboak, ez-natiboak eta hitanoa. In E. Santazilia, D. Krajewska, E. Zuloaga & B. Ariztimuño (Arg.), Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari (127-140 or.). Nafarroako Gobernua. Hemen kapitulua

- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe  (2020). Transmisioaren eragina hitanoaren osasunean: Azpeitiko hiru belaunaldiren azterketa. In I. Camino, X. Artiagoitia, I. Epelde eta K. Ulibarri (Arg.), Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre (545-564 or.). Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua. Hemen artikulua

- Muguruza, Beñat, Bereziartua, Garbiñe eta Etxeberria, Juanito (2020). "Ez da mattetzen erakutsi". Azpeitia, hitanoa eta generoen arteko arrakala. Uztaro, 115, 117-143. Hemen artikulua

2019

-  Muguruza, Beñat (2019). Hementxe gauden, hementxe gaudek. Bertsolaritza eta hitanoaren inguruko ikerketa. Bertsolari, 113, 158-179. Hemen artikulua

2018

​- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe  (2018). Hitanoari begira soziolinguistikatik: erabilera eta funtzioak. In L.M. Naya, M.A. Chateaureynaud eta P. Dávila (Arg.), Hizkuntzak, Ondarea eta Identitateak. Hezkuntza ikuspegia (65-76 or.). Madril: Delta. Hemen artikulua

HITANOA AZPEITIAN

HITANOA BERTSOLARITZAN

DRAGOI BOLA, EUSKARA ETA HITANOA

bottom of page